artificial intelligence inspiratie

The Future of Jobs

By on september 23, 2018

Wereldwijd zal door nieuwe technologische ontwikkelingen tot 2022 het aantal banen met 75 miljoen toenemen.

In een recent verschenen rapport van het World Economic Forum met als titel “The Future of Jobs Report 2018’ staat centraal het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van de nieuwe technologische ontwikkelingen om zo nieuwe hoogwaardige banen te creëren en de kwaliteit en productiviteit van bestaande banen te verhogen. Uitgangspunt hierbij is dat in de zeer nabije toekomst de scheidslijnen vervagen tussen de fysieke, digitale en biologische werelden. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd.

De verwachting is, zo stelt het rapport, dat de toenemende vraag naar nieuwe functies door deze technologische ontwikkelingen de afnemende vraag naar andere functies door dezelfde ontwikkelingen zal overstijgen Per saldo zal wereldwijd in de periode 2018-2022 het aantal banen met 75 miljoen toenemen. Echter om dit te bereiken zal in het bedrijfsleven een z.g. ‘Augmented Strategy’ gevoerd moeten worden, waarbij de technologische ontwikkelingen niet alleen moeten worden ingezet om kosten te verlagen, maar juist ook om bestaande taken een extra (augmented) inhoud te geven.

Van belang hierbij is dat zowel werkgevers, werknemers en overheid hierin hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Werkgevers moeten hun medewerkers her- en bijscholen. Werknemers moeten bereid zijn hun leven lang te leren en de overheid moet dit snel en creatief faciliteren. Centraal hierbij staat het dichten van de z.g. skills gap van zowel de werknemers als die van de leidinggevenden. Interessant is het gegeven dat de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe technologische ontwikkelingen deze ontwikkelingen nog weer verder zullen versnellen, waardoor het noodzakelijk is om aan het dichten van de skills gap voortdurende aandacht te schenken.

De belangrijkste drivers achter de technologische veranderingen zijn: high speed internet, kunstmatige intelligentie, big data analytics en cloud computing. Dit vereist nieuwe technische vaardigheden van de werknemers. Echter blijkt uit het onderzoek dat ook de vraag naar z.g. ‘human skills’ als creativiteit, originaliteit, initiatief, kritisch denken, overtuigen en complexe probleemoplossingen toe zal nemen.

Opmerkelijk is dat uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de her- en bijscholing betrekking heeft op die banen die nu al voorop lopen in de technologische ontwikkeling en dat degenen die hier nu al op achterlopen minder in deze programma’s meelopen. Daarom stelt, tot slot, het World Economic Forum, dat een omvattende augmented strategie die benadering is waarbij sommigen taken worden geautomatiseerd waardoor de werknemers in staat zijn nieuwe taken beter uit te kunnen voeren in plaats zich alleen te concentreren op kostenbesparing, De augmented strategie houdt rekening met waardescheppende activiteiten vaak in aanvulling op technologie, waardoor de werknemers beter in staat zijn hun onderscheidende menselijke talenten te gebruiken.

Voor wie geïnteresseerd is in het rapport, je kunt het hier downloaden.

TAG
GERELATEERDE BERICHTEN