Homepage Uncategorized

Kansen voor Virtual Reality in de architectuur

By on november 17, 2016

In het huidige tijdperk van digitalisering van de wereld om ons heen, blijft de architect vast zitten in hun eigen beperkte fysieke ruimte. Hoewel de samenleving steeds meer vertrouwd raakt aan een hybride levensstijl, waarbij met name door de mogelijkheden van sociale media het echte leven kon worden afgewisseld met een virtueel leven, kwam het inrichten van de virtuele ruimte tot nu niet verder dan Second Live en vooruit Minecraft. Echter door de komst van Virtual Reality heeft de architect nu de mogelijkheid om zijn ontwerp in de echte wereld, dat toegankelijk is voor een bepaalde hoeveelheid mensen, uit te breiden naar oneindige, denkbeeldige werelden die onbeperkt toegankelijk zijn voor grote groepen gebruikers. Gebruikers die uiteindelijk meer waarde zullen hechten aan hun virtuele wereld dan aan hun echte.

In de wereld van morgen zal door de snelle ontwikkeling van Virtual Reality de echte en virtuele ruimtes in elkaar overvloeien. Door de bewoners van de virtuele werelden worden steeds hogere eisen gesteld aan de manier hoe hun virtuele ruimte wordt ingericht. Hier liggen de kansen voor de architect. Denk aan de mogelijkheden van het ontwerpen van een persoonlijke ruimte, waar je geen rekening hoeft te houden met de zwaartekracht, budget of locatie. Er ontstaat een digitale architectuur die iedereen kan downloaden.

Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe heeft bijna een decennium lang ervaring met het creëren van websites, een vorm van 2D communicatie met de doelgroepen van haar klanten. De bezoekers kunnen de website raadplegen voor informatie en deze tot zich nemen. Maar er blijft altijd een afstand tot de bezoeker. Met de komst Virtual Reality is het nu mogelijk om de bezoeker centraal te stellen. De bezoeker wordt deelnemer. 2D wordt 3D en de deelnemer wordt meegenomen in het verhaal. Voor Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe betekent dit dat hun werkterrein verplaatst van het scherm naar een ruimtelijke omgeving. Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe wordt van webbouwer een architect van virtuele ruimtes.

TAG
GERELATEERDE BERICHTEN