Homepage Hun werk Web development

De Zwerver

By on november 14, 2017

Een in het oog springende opdrachtgever van Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe , is de reisboekenwinkel De Zwerver. Wie de winkel kent in de Oude Kijk in Het Jatstraat in Groningen weet precies waarom deze winkel in menig funshop gids staat.  Met zijn uitgebreide collectie reisboeken en kaarten is het de speciaalzaak op dit gebied. Naast de fysieke winkel is de online verkoop de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. En ook met hun webshop hebben ze een grote klantenkring. Goldmund Wyldebeast & Wunderliebe heeft sinds begin 2017 het technisch beheer van de webshop overgenomen.

Code review

In samenwerking met de vorige leverancier heeft er een overdracht plaats gevonden van de verschillende componenten van de website. De developers van GWW hebben een code review uitgevoerd waarmee inzicht werd verkregen in de (technische) staat van de website, de documentatie en de toekomstige wensen van De Zwerver. Dit resulteerde in een plan van aanpak voor overdacht en doorontwikkeling.

Techniek

De webshop van De Zwerver is gerealiseerd met het python framework Django. Met Celery, voor asynchroon taakuitvoering en Solr als zoekmachine

Migratie Django

Eén van de activiteiten die werden benoemd was de migratie van Django versie 1.6. Deze versie was verouderd waardoor er geen (security) updates meer beschikbaar waren. Na een uitgebreide scan van het Django core product en alle gebruikte plug-ins is besloten om de webshop van De Zwerver te migreren naar Django versie 1.8. Bepalend hiervoor was de LTS, ofwel de Long Term Support. Dit is de periode waarbinnen nieuwe releases beschikbaar komen. Met de migratie naar een nieuwe versie werd ook de bestaande code opgeschoond en waar nodig herschreven. Na afloop van deze migratie was de webshop weer technisch up to date en toekomstbestendig.

Support

Voor het beheer van de webshop van De Zwerver is een overeenkomst afgesloten waarin is vastgelegd welke vormen van support worden geleverd. Met name het z.g correctieve support is hier van belang.  De  Zwerver wil dat haar klanten ongestoord on-line de reisboeken kunnen bestellen. Als hier ergens iets niet goed gaat dan komen de software engineers van GWW zo snel mogelijk in actie om deze overlast te verhelpen. Ook bestaat het support uit een continue monitoring van de webshop en het preventief analyseren van het systeem. Eens per kwartaal vind er overleg plaats met de eigenaar en hoofdmarketing van De Zwerver. Hierbij wordt de afgelopen periode besproken en de toekomstige wensen  ingepland.

Meer informatie?

Heeft u ook een Django website en wilt u weten of deze veilig en technisch up te date is, neem dan contact met ons op. Onze mensen willen u graag adviseren.

 

 

 

 

 

 

 

TAG
GERELATEERDE BERICHTEN