Algemene Voorwaarden

Op de website van Goldmund, Wylbeast & Wunderliebe beschreven werkzaamheden, zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing.

Algemene voorwaarden van ICT~Office Nederlands
Module Algemeen
Module 1 Licentie voor programmatuur
Module 2 Ontwikkeling van programmatuur
Module 3 Onderhoud van programmatuur
Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice
Module 5 Ontwikkeling en onderhoud van een website
Module 6 Webhosting
Module 7 Detacheringsdiensten
Module 8 Opleidingen en trainingen
Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagemen
Module 10 Overige diensten
Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
Module 12 Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 13 Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 14 Toegang tot internet
Module 15 Telecommunicatiediensten
Module 16 Financiering en leasing van ICT